Phần mềm quản lý Nhà hàng

Phần mềm quản lý Nhà hàng : Quản lý hàng hóa, chức năng tạo món, tồn kho, quản lý thu ngân, tính tiền theo bàn, theo ca, bán hàng, báo cáo doanh thu lãi lỗ,.. cho các nhà hàng, quán bar, karaoke, quản lý cửa hàng tiện lợi ăn nhanh,...